Saglabāsim tīru ūdeni!

No visiem pasaules ūdens krājumiem, tikai 3 procentus varētu uzskatīt par tīru ūdeni. Mazāk kā viena trešdaļa no viena procenta ir tas saldūdens daudzums, ko cilvēki var lietot ikdienā. Pārējais ūdens daudzums atrodas ledājos, un vietās, kuras mēs nespējam sasniegt. Citiem vārdiem sakot, ja visu pasaules ūdeni salīdzinām ar 100 litriem ūdens, tad cilvēkiem lietošanā vien būtu pus tējkarote no šī daudzuma. Anglijā ir daudz mazāk pieejamais uzturā lietojamais ūdens uz vienu personu, nekā lielākā daļā citās Eiropas valstīs. Londonā ir sausāks nekā Stambulā, kā arī dienvidaustrumu Anglijā ūdens ir mazāk pieejams kā Sudānā vai Sīrijā, Vai esi pārsteigts? Tā kā iedzīvotāju skaits uz pasaules arvien palielinās потребителски кредит, šis resurs paliek arvien ierobežotāks. Jo vairāk ūdens tiek patērēts cilvēka vajadzībām, jo mazāk to ir iespēja saņemt videi. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs izmantojam ūdeni gudri un taupīgi.

Cilvēki uzturā lieto tikai saldūdeni, tāpēc lielākā daļa pasaules ūdens nav iespējams izmantot, jo tas satur lielu sāls koncentrāciju. Sāls koncentrāciju var samazināt ar procesu, kuru sauc par desalināciju, bet tas prasa ieguldīt daudz finanses, tāpēc tiek reti izmantota patstāvīgā un praktiskā risinājumā, kad iestājas ūdens trūkums. Ūdens saglabāšana ir vienkāršs veids, kā padarīt lietojamu pēc iespējas vairāk saldūdeni.

Daudzās vietās svarīgāks par svaiga ūdens pieejamību ir sociālais taisnīguma jautājums. Daudzi saldūdens avoti mazattīstītajās valstīs ir piesārņoti. Šīs valstis ir nesamērīgi smagi skārusi klimata pārmaiņas, daļēji arī tāpēc, ka viņiem nav iespēju un pietiekamu līdzekļu, lai novērstu augsnes eroziju un saglabātu vitalitāti. Klimata pārmaiņu rezultātā daudzi no šiem reģioniem paliek arvien neauglīgāki, un viņiem arvien vairāk ir nepieciešams svaigs ūdens. Taupot ūdeni vietās, kur tas ir pārpilnus, un padarīt to pieejamu uz tiem reģioniem, kur tas ir nepieciešams, varētu celt izpratni par to, cik svarīgs ir svaigs ūdens.

Jāatceras, ka mēs neesam vienīgā suga uz zemes, kas prasa ūdeni, lai izdzīvotu. Ik viena dzīva būtne pieprasa zināmu ūdens daudzumu, lai spētu nodrošināt augšanu un citus dzīvībai nepieciešamus procesus. Ja ūdens tilpnēs samazinās daudzums, izmirs visas zivis un planktons, tādējādi izjaucot barības ķēdi daudzu dzīvnieku vidū. Katram organismam ir svarīga loma barības ķēdē. Visa ekosistēma tiks pilnībā izsmelta, ja netiks saglabāts ūdens.

Kāda ir ietekme, ja tiek pārmērīgi tērēts pasaules ūdens? Pastāv daudz slēptās riska sekas, ja ūdens tiek tērēts pārmērīgā daudzumā, nedomājot par nākotni.

  • Ūdens pārtikas ražošanai. Ūdens patēriņš lauksaimniecībā izmaina dabisko ūdens ciklu daudzās jomās. Tas pasliktina ražošanas zonas un pastiprina citas vides problēmas, kā eitrofikāciju.
  • Ūdenstilpju degradācija. Daudzas no mūsu upēm, mitrāji un līči tiek noplacināti. Daļēji tas ir saistīts ar lielām ūdens ieguves vietām.
  • Rezervuāru būvēšana. Tie ietekmē vidi, piemēram, izmaina dabiskās ūdens plūsmas, iznīcina dabiskās sausās vietas, degradē ekoloģisko veselību. Tāpat iespējams tiek iznīcinātas daudzas augstas kvalitātes lauksaimniecības zemes кредити без поръчител. Un papildus tam – rezervuāru izveidošana maksā ļoti dārgi.
  • Ūdens nodrošināšana. Saglabājot patstāvīgu ūdens apgādi un lietošanu, ietver dārgas iekārtas, caurules, kanalizācijas un attīrīšanas iekārtas.

Mums ir jāapzinās, ka ūdens ir vitāli nepieciešams gandrīz visām darbībām, ar kurām saskaramies katru dienu. Mēs izmantojam ūdeni ne tikai dzeršanai, bet arī ēdiena gatavošanai, peldēšanai, mazgāšanās, lai palaistu daudzas tehnoloģiskas un rūpniecības iekārtas un daudz citām lietām. Citiem vārdiem sakot, mums ir nepieciešams ūdens visa veida aktivitātēm, kuras mēs veicam regulāri. Ja mēs vēlamies saglabāt visas šīs darbības, tad ir jāveic zināmi pasākumi, lai to taupītu.