Kāpēc mums vajadzētu rūpēties par savvaļas dzīvi?

Dzīvnieku, augu un jūras bioloģiskā daudzveidība saglabā ekosistēmu funkcionālu. Veselīga ekosistēma ļauj mums izdzīvot, sniedz pietiekami daudz pārtikas, lai ēstu un izdzīvotu. Pasaules Banka ir vadošais finansētājs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kas ir ieguldījusi vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru ekosistēmas aizsardzībā, un 300 miljonus ASV dolāru cīņā ar noziedzību pret vidi (malumedniecība, maluzvejniecība un citi). Bioloģiskā daudzveidība ir būtiska, lai izbeigtu nabadzību un veicinātu kopīgu labklājību miljoniem cilvēku.

Ja nepastāvētu nekādi aizsardzības pasākumi, bioloģiskā daudzveidība laika gaitā pavisam izzustu un palielinātos malumedniecība. Melnajiem degunradžiem, Sumatras tīģeriem, gorillām un daudz tūkstošiem sugām draudētu izmiršana. Kāpēc tas ir tik svarīgi cilvēkam? Ikonas sugu zaudējums ir plaša un dziļa traģēdija, kurai seko ietekme arī uz cilvēci. Kad kāda suga izzūd, cieš visa ekosistēma, tai skaitā cilvēku pasaule, jo mēs pazaudējam kādu barības ķēdes posmu un paliekam nabadzīgāki. Veselīga savvaļas populācija signalizē, ka apkārtējā vide nav piesārņota, tai skaitā ūdens objekti un augsne. Mežu atjaunošana palīdz cīņā ar siltumnīcas gāzes efektu, jo koki absorbē oglekļa dioksīdu, kas izdalās no mašīnas un rūpniecības gāzēm un dūmiem. Paaugstinās arī estētiskais skats, jo, kopš tiek domāts par savvaļas sugu aizsardzību, cilvēki arvien vairāk var ieraudzīt sugas, kuras šķita jau pavisam pazudušas.

Rūpes par savvaļas dzīvniekiem, pat uz neilgu laiku, prasa lielu ieguldījumu un resursus, un pats galvenais – zināšanas. Zināšanas par dzīvnieku sociālo uzvedību, dabisko uzturu un biotopu ir ļoti svarīgas. Bieži vien bez speciālista palīdzības nav vēlams palīdzēt savvaļas dzīvniekiem, jo tā var nodarīt vēl lielāku kaitējumu. Piemēram, cilvēka smarža dzīvniekiem ir jūtama, tāpēc mazuļa izglābšana var draudēt ar to, ka vecāki to vairs nepieņems. Pirms centies izglābt kādu dzīvnieku, pārliecinies, vai tas patiešām nevar apdraudēt viņa turpmāko dzīvi. Katru vasaru ir plašas reklāmas kampaņas par roņu mazuļiem, kuri it kā ir izskaloti. Taču tā viss nav, un viņus nevajag aiztikt. Informācija ir ļoti svarīga aizsardzības un glābšanas procesā.

Bioloģiskā daudzveidība ir īpaši svarīga nabadzīgajiem cilvēkiem un teritorijām – 75% procenti no cilvēkiem, kas dzīvo lauku teritorijās ir atkarīgi no dabas, jo tā ir vienīgā pārtikas ieguves vieta. Pārzveja krasi pazemina apjomu un zivju sugu daudzveidību. Pasaules Banka strādā ar kopienām, lai panāktu jūras ekosistēmas atjaunošanu, uzlabojot pastiprinātu uzraudzību un kriminālo vajāšanu nelegālai zvejošanai, kā arī nodrošina apmācības par ilgtspējīgas zvejas praksi. Uzturs un iztikas līdzekļi uzlabojas vietējo iedzīvotāju skatu punktā, kā rezultātā cilvēki ir paēduši. Zivis satur ļoti daudz olbaltumvielas, kuras ir nepieciešamas cilvēka veselībai.

Pasaules Banka sadarbojas ar valdībām un partneriem visā pasaulē, lai aizsargātu okeānus, mežus, kalnus, pļavas un citas ekosistēmas, kuras ir svarīgas cilvēku iztikai. Banka palīdzējusi ar atbalstu un aizsargājusi 480000 hektārus garo piekrastes zonu Gvinejā – Bisavā, uzlabojot jūras dzīvi un attīstījusi pavisam jaunu tūrisma nozari. Brazīlijas mežu pārvaldē cilvēki ir iemācījušies ilgtspējīgi izmantot resursus, samazinot koku izciršanu par 70 procentiem, un palielinot reālo IKP par vairāk nekā 44%.

Ieguldījumi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā var radīt arī daudz jaunas darba vietas un paaugstināt ienākumu līmeni. Banka ir investējusi 5,5 miljonus investīciju Dienvidāfrikas “Greater Addo Elephant” nacionālā parka izveidē. Ieguldot šādas investīcijas, tika radītas 614 jaunas darba vietas cilvēkiem, kas dzīvo tuvākajā teritorijā. Projekts, kas atbalsta mežu un lauku apvidus saglabāšanu Hondurasā, palielināja ienākumus vairāk nekā par 300 procentiem, un radīja ap 8000 darba vietas.